December 2019
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Other languages

โรงเรียนจัดการเรียนการสอนเป็นคอร์สพิเศษเรียนแบบตัวต่อตัว หรือ กลุ่มส่วนตัว เท่านั้น เพื่อที่ผู้เรียนจะได้เรียนตามความต้องการที่แท้จริง  ทำให้สามารถนำภาษาไปใช้งานได้จริง

***หลักสูตรภาษาอังกฤษ  
       English course
s

1. สนทนาภาษาอังกฤษทั่วไป (English conversation course)  เน้นการสนทนาที่จะต้องใช้ในชีวิตประจำวันหรือใช้ในการงานจริงๆ สอนพูดอย่างมีประสิทธิภาพ เรียนระยะสั้น สามารถพูดได้จริง

2. ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน / นักศึกษา(Academic English)  เน้นเพิ่มทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยเฉพาะการอ่านเพื่อความเข้าใจในตำราเรียน การติวสอบ หรือติวสอบเรียนต่อในระดับต่างๆ

3. ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ (Business English)  เน้นการสนทนาที่เป็นแบบทางการ  ฝึกการอ่านเขียนเมลล์ หรือเอกสารทางธุรกิจการค้า  ที่จะต้องใช้ในการทำงานจริงๆ  เรียนระยะสั้น  เพิ่มความมั่นใจ


    *ค่าเรียนแบบส่วนตัวที่โรงเรียนสมิทธ์  ต่อ 1 ท่าน ต่อ 20 ชั่วโมง *

     ***ค่าเรียนกับอาจารย์ชาวไทยที่มีประสบการณ์  8,900 บาท

     ***ค่าเรียนกับอาจารย์ต่างประเทศ  11,900 บาท

***หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น จีน ฝรั่งเศส ดัตซ์ สเปน เยอรมัน

Japanese, Chinese, French, Dutch, Spanish or German courses

ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์  โดยจัดการเรียนการสอนแบบ direct method  เป็นคอร์สส่วนตัวเท่านั้น

    *ค่าเรียนแบบส่วนตัวที่โรงเรียนสมิทธ์
 ต่อ 1 ท่าน ต่อ 20 ชั่วโมง *

    ***ค่าเรียนกับอาจารย์ชาวไทยที่มีประสบการณ์  9,900 บาท

    ***ค่าเรียนกับอาจารย์ต่างประเทศ  12,900 บาท 

    ***โรงเรียนยินดีนำเสนอหลักสูตรและราคาพิเศษให้กับท่าน หรือหน่วยงานของท่าน

      สำหรับการเรียนนอกสถานที่  โปรดตรวจสอบราคาพิเศษกับเจ้าหน้าที่ ***